Om Havsresan

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det drivs idag vid Lunds universitet med syfte att bidra till att öka havets status. Om man uppskattar havet och allt det ger oss, ökar också viljan att förvalta det väl. Vi gör detta genom att försöka lyfta fram tvärgående frågeställningar och goda exempel. Vi  kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.

Under Havsresorna skapar vi en ”spelplan” för olika organisationer, som deltar med egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas, och att synliggöra sitt engagemang, arbete och verksamhet.

De publika aktiviteterna bedrivs som avslutade projekt i större eller mindre omfattning. De större arrangemangen har oftast skett i samarbete med en eller flera värdkommuner. Under 2010 var Havsresan i Malmö; 2009 var Simrishamn värd-kommun, 2008 och 2011 var projektet begränsat till marin kulturmiljö och bedrevs vid Falsterbohalvön. Värd för 2012 års Havsresan var föreningen Skånes Kust– och Havscenter, och vi höll åter till vid Falsterbohalvön.

Delaktighet och engagemang är viktigt – ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.

Under Havsresan 2013, i 600-årsjubilerande Landskrona, har vi liksom tidigare som mål att genomföra en serie olika aktiviteter som på olika sätt visar på havets värde. Detta skall göras på ett seriöst sätt, men ändå roligt och intressant så att det skapar intresse och nyfikenhet. Detta tror vi i sin tur leder till att fler människor blir medvetna om värdet av de resurser som finns i och vid havet och behovet av att förvalta dem väl. Målgruppen är den breda allmänheten, även om vi på senare år har lagt allt mer fokus på barn och ungdom.

Planeringen pågår just nu, men efterhand kommer vi att publicera mer material på denna webbplats.

Kommentarer inaktiverade.